privacy policy

Algemeen

RS communication hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen. In deze policy omschrijft RS Communication op welke manier het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt.
Het verzamelen gebeurt met behulp van deze website alsook op andere manieren, die hieronder worden beschreven. Door de toegang tot en het het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan RS Communication of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

RS Communication levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal RS Communication de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. RS Communication kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RS Communication geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

RS Communication kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

RS Communication verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Uw persoonsgegevens

Door bepaalde gegevens die u ons bezorgt kunnen wij u identificeren. Hoe? U vult bijvoorbeeld op deze site een online formulier in, of u stuurt ons mails of brieven die uw persoonsgegevens bevatten. U geeft ons op dat moment toestemming om deze gegevens te gebruiken en om alle gegevens die u ons op verschillende wijzen bezorgt of waarvan wij kennis hebben via andere bronnen, waaronder publieke bronnen, op te nemen in onze databank zodat wij beschikken over een volledige databank.

Wij maken ook gebruik van cookies (door gegevens te registreren tijdens het gebruik van de website door middel van een webbrowser), die ons nuttige gegevens verstrekken over onze website en zijn pagina’s. Nuttige info zoals de gekozen taal, statistieken over het gebruik en de herkomst.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Voor de redenen waarvoor u ons toegang geeft tot uw persoonsgegevens:
  • Als u het contactformulier invult houden we uw gegevens bij om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag.
  • U downloadt ‘content marketing, van marketeer tot uitgever’: we houden uw gegevens bij om eventueel contact met u op te nemen in het kader van prospectie. We kunnen u contacteren bij updates.
  • U schrijft zich in voor de nieuwsbrief: uw gegevens worden bijgehouden en gebruikt om u op maandelijkse basis te informeren over de nieuwste trends, het laatste nieuws over sales presentaties en onze activiteiten als bureau.
 • Voor statistische doeleinden en voor onderzoek en
  ontwikkelingen met behulp van gegevens op onze site.
 • Om te reageren op een uitdrukkelijk verzoek dat van u uitgaat.

Openbaarmaking van gegevens

RS Communication exploiteert uw gegevens niet commercieel en geeft ze niet door aan derden.
RS Communication registreert uw gegevens zoals u ze heeft overgedragen en zoals ze uw gegevens heeft kunnen verzamelen. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken, bij te werken, te verbeteren of te verwijderen door via mail contact op te nemen met info@rs-communication.be Wij verbinden ons ertoe uw gegevens zo snel mogelijk aan te passen in overeenstemming met uw verzoek.

U kunt op elk moment de informatie die op u betrekking heeft beperken door ons een bericht te sturen of door de voorziene opt-out procedures te volgen. Hiervoor kunt u de adressen gebruiken die hier specifiek voor zijn voorzien op onze website, in de berichten die u zijn toegestuurd of via de volgende contactgegevens:

info@rs-communication.be
+32 2 261 09 19
RS Communication
Prinsenstraat 8, 1850 Grimbergen

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@rs-communication.be. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie).

Contactgegevens:

+32 2 261 09 19
RS Communication
Prinsenstraat 8, 1850 Grimbergen

Laatst bijgewerkt in: mei 2018